1. შეგროვების მიზანი და სფერო

მონაცემთა ძირითადი შეგროვება აუდიტორია ვებსაიტი მოიცავს: სახელს, ელექტრონულ ფოსტას, ტელეფონის ნომერს, მისამართს. ეს არის ინფორმაცია, რომლის მიწოდებაც გვჭირდება მომხმარებელმა ანგარიშის დარეგისტრირებისას და საკონტაქტო რჩევების გაგზავნა და მომხმარებლის ინტერესების უზრუნველსაყოფად.
მომხმარებლები პასუხისმგებელნი იქნებიან მხოლოდ ყველა სერვისის კონფიდენციალურობისა და შენახვისთვის, მათი სერვისის გამოყენებით, რეგისტრირებული სახელით, პაროლით და ელ.ფოსტის ყუთში. გარდა ამისა, მომხმარებლებს ევალებათ დაუყოვნებლივ აცნობონ უნებართვო გამოყენების, ბოროტად გამოყენების, უსაფრთხოების დარღვევების შესახებ და შეინახონ მესამე მხარის რეგისტრირებული სახელი და პაროლი, რათა მიიღონ ზომები გადასაჭრელად. ჯდება.

2. ინფორმაციის გამოყენების სფერო

ჩვენ ვიყენებთ ჩვენს მომხმარებელთა მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას:
- მომხმარებლებისთვის მომსახურების და პროდუქტების მიწოდება;
- გაგზავნეთ შეტყობინებები მომხმარებლებს შორის საკომუნიკაციო საქმიანობის შესახებ და აუდიტორია ნახვა.
- ხელი შეუშალოს მომხმარებლის მომხმარებლის ანგარიშების განადგურების საქმიანობას ან იმ საქმიანობას, რომელიც ემსახურება მომხმარებელს;
- დაუკავშირდით და მოაგვარეთ მომხმარებლები განსაკუთრებულ შემთხვევებში
- ნუ გამოიყენებთ მომხმარებელთა პერსონალურ ინფორმაციას ვებსაიტზე დადასტურების და მასთან დაკავშირებული საქმიანობის მიღმა აუდიტორია.
- იურიდიული მოთხოვნების არსებობის შემთხვევაში: ჩვენ პასუხისმგებელნი ვართ იურიდიული დახმარების გაწევა მომხმარებელთა პირადი ინფორმაციის მოთხოვნით სასამართლო ორგანოებისგან, მათ შორის: პროკურატურა, სასამართლოები, პოლიციის გამოძიება, რომელიც უკავშირდება მომხმარებლის გარკვეულ სამართლებრივ დარღვევას. გარდა ამისა, არავის აქვს მომხმარებელთა პირადი ინფორმაციის კომპრომისზე წასვლის უფლება.

3. ინფორმაციის შენახვის დრო

- მომხმარებელთა პირადი მონაცემები შეინახება მანამ, სანამ არ მოხდება გაუქმების მოთხოვნა. ნებისმიერ შემთხვევაში, მომხმარებელთა პირადი ინფორმაცია საიდუმლოდ ინახება ვებსაიტის სერვერზე. იმ შემთხვევაში, თუ პირადი ინფორმაცია ეჭვმიტანილია ყალბი, წესების დარღვევაში ან 6 თვის განმავლობაში არ აქვს არანაირი კავშირი სისტემაში, ასეთი ინფორმაცია წაიშლება.

4. ინფორმაციაზე წვდომის მქონე პირები ან ორგანიზაციები

ინფორმაცია, რომელსაც მომხმარებელს ვთხოვთ კონსულტაციისა და შეკვეთის დროს, გამოყენებული იქნება მხოლოდ ამ წესის მე -2 პუნქტის შესაბამისად. მოიცავს მომხმარებელთა დახმარებას და საჭიროების შემთხვევაში ხელისუფლების ორგანოების მიწოდებას.
ამასთანავე, ინფორმაცია არ გაუცხადდება არცერთ მესამე პირს მომხმარებლის თანხმობის გარეშე.

5. განყოფილების მისამართი, რომელიც აგროვებს და მართავს პირად ინფორმაციას

საკონტაქტო ინფორმაცია:

გაერთიანებული სამეფო კომპანია: MID-MAN DIGITAL LTD
მისამართი: 27 Old Gloucester Street, London, გაერთიანებული სამეფო, WC1N 3AX

ვიეტნამის კომპანია: Mid-Man Marketing And Services Company Limited
მისამართი: არა Nguyen Trai, Khuong Trung Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City, ვიეტნამი

შენიშვნა: Mid-Man Marketing And Service Company Limited არის MID-MAN DIGITAL LTD-ის შვილობილი კომპანია.

ფოსტა: contact@audiencegain.net
ტელეფონი: 070.444.6666

6. საშუალებები და ხელსაწყოები მომხმარებლებისთვის, მათი პირადი მონაცემების შესასვლელად და გასასწორებლად.

- მომხმარებელს შეუძლია გამოგვიგზავნოს თხოვნა დახმარების გაწევა პირადი ინფორმაციის შემოწმებაში, განახლებაში, შესწორებაში ან გაუქმებაში.
- მომხმარებელს უფლება აქვს შეიტანოს საჩივარი მესამე პირისათვის პირადი ინფორმაციის გამჟღავნების შესახებ ვებსაიტის მმართველ საბჭოში. ამ პასუხების მიღებისას, ჩვენ ვადასტურებთ ინფორმაციას, პასუხისმგებელი უნდა ვიყოთ მიზეზზე პასუხის გასაცემად და წევრებს ვუწევთ ინფორმაციის აღდგენასა და დაცვას.
ფოსტა: contact@audiencegain.net

7. მომხმარებელთა პირადი ინფორმაციის დაცვის ვალდებულება

- ვებგვერდზე მომხმარებელთა პირადი ინფორმაცია ემსახურება აბსოლუტურ კონფიდენციალურობას პირადი ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკის შესაბამისად. მომხმარებელთა ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება შეიძლება მხოლოდ ამ მომხმარებლის თანხმობით, თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი.
ჩვენ ვიყენებთ პროგრამას Secure Sockets Layer (SSL), რომ დავიცვათ მომხმარებლის ინფორმაცია მონაცემთა გადაცემის დროს თქვენს მიერ შეყვანილი ინფორმაციის დაშიფვრით.
- მომხმარებლები პასუხისმგებელნი არიან დაცვაზე პაროლის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისგან, როდესაც კომპიუტერს უზიარებენ ბევრ ადამიანს. ამ დროს, ჩვენი სერვისის გამოყენების შემდეგ, კლიენტი დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ გასული უნდა იყოს ანგარიშიდან
- ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, რომ განზრახ არ გავამჟღავნოთ მომხმარებლის ინფორმაცია, არ გავყიდოთ ან გავზიაროთ ინფორმაცია კომერციული მიზნებისთვის.
მომხმარებელთა ინფორმაციის უსაფრთხოების პოლიტიკა გამოიყენება მხოლოდ ჩვენს ვებგვერდზე. იგი არ მოიცავს ან ეხება სხვა მესამე პირებს, რომ განათავსონ რეკლამები ან ჰქონდეთ ბმულები ვებსაიტზე.
- იმ შემთხვევაში, თუ ინფორმაციის სერვერს დაესხა ჰაკერი, რასაც შედეგად მოჰყვა მომხმარებლის მონაცემების დაკარგვა, ჩვენ ვიქნებით პასუხისმგებელი საგამოძიებო ორგანოების ინფორმირებაზე მომხმარებლის დაუყოვნებლივ გატარებაზე და შეტყობინებას. Ცნობილია.
- მმართველი საბჭო მოითხოვს ფიზიკურ პირებს დაუკავშირდნენ, მიაწოდონ ყველა შესაბამისი პერსონალური ინფორმაცია, როგორიცაა: სრული სახელი, ტელეფონი, პირადობის მოწმობა, ელ.წერილი, გადახდის ინფორმაცია და პასუხისმგებლობა აიღონ მთლიანობაზე ზემოაღნიშნული ინფორმაციის გადამოწმება. დირექტორთა საბჭო არ არის პასუხისმგებელი და არ წყვეტს ამ მომხმარებლის ინტერესებთან დაკავშირებულ ყველა საჩივარს, თუ ჩათვლის, რომ თავდაპირველ რეგისტრაციაში მითითებული ყველა ინფორმაცია არასწორია.

8. პირად ინფორმაციასთან დაკავშირებული საჩივრების მიღების და გადაჭრის მექანიზმი

როდესაც მომხმარებლები პირად ინფორმაციას მოგვმართავენ, მომხმარებლები დაეთანხმებიან იმ პირობებს, რომლებიც ზემოთ ავღნიშნეთ, ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, რომ მაქსიმალურად დავიცვათ მომხმარებელთა კონფიდენციალურობა. ჩვენ ვიყენებთ დაშიფვრის სისტემებს, რათა დავიცვათ ეს ინფორმაცია უნებართვო მოძიების, გამოყენების ან გამჟღავნებისგან.
ჩვენ ასევე გირჩევთ მომხმარებლებს შეინარჩუნონ კონფიდენციალური ინფორმაცია მათ პაროლთან დაკავშირებით და არ გაუზიარონ სხვას.
მომხმარებელთა უკუკავშირის შემთხვევაში, ინფორმაციის გამოყენებას, რომელიც ეწინააღმდეგება მითითებულ მიზანს, ჩვენ გავაგრძელებთ შემდეგ ნაბიჯებს:

ნაბიჯი 1: მომხმარებელი აგზავნის გამოხმაურებას მითითებული მიზნის საწინააღმდეგოდ შეგროვებულ პირად ინფორმაციაზე.
ნაბიჯი 2: მომხმარებელთა მომსახურების დეპარტამენტი იღებს და ურთიერთობს შესაბამის მხარეებთან.
ნაბიჯი 3: კონტროლიდან გამოსვლის შემთხვევაში, ჩვენ მივცემთ კომპეტენტურ ორგანოებს, რომ მოითხოვონ დადგენილება.
ჩვენ ყოველთვის მივესალმებით კომენტარს, კონტაქტს და გამოხმაურებას მომხმარებლებისგან ამ „კონფიდენციალურობის პოლიტიკის“ შესახებ. თუ მომხმარებელს აქვს რაიმე შეკითხვა, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ელფოსტას: contact@audiencegain.net.