គោលបំណងនិងវិសាលភាពនៃការប្រមូល

ការប្រមូលទិន្នន័យសំខាន់នៅលើឯកសារ ទស្សនិកជនហ្គេន គេហទំព័ររួមមាន៖ ឈ្មោះអ៊ីមែលអ៊ីមែលលេខទូរស័ព្ទអាស័យដ្ឋាន។ នេះគឺជាព័ត៌មានដែលយើងត្រូវការអតិថិជនដើម្បីផ្តល់ជូននៅពេលចុះឈ្មោះគណនីហើយផ្ញើដំបូន្មានទំនាក់ទំនងនិងបញ្ជាទិញដើម្បីធានានូវផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់។
អតិថិជននឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការរក្សាការសម្ងាត់និងរក្សាទុកសេវាកម្មទាំងអស់ដោយប្រើប្រាស់សេវាកម្មក្រោមឈ្មោះដែលបានចុះឈ្មោះលេខសម្ងាត់និងប្រអប់អ៊ីមែល។ លើសពីនេះអតិថិជនមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការជូនដំណឹងដល់យើងជាបន្ទាន់អំពីការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតការរំលោភបំពានការរំលោភបំពានសន្តិសុខនិងរក្សាឈ្មោះនិងលេខសំងាត់របស់ភាគីទីបីឱ្យចាត់វិធានការដោះស្រាយ។ សម។

វិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន

យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយអតិថិជនរបស់យើងដើម្បី៖
- ផ្តល់សេវាកម្មនិងផលិតផលដល់អតិថិជន
- ផ្ញើការជូនដំណឹងអំពីសកម្មភាពទំនាក់ទំនងរវាងអតិថិជននិង ទស្សនិកជនហ្គេន វេបសាយ។
- ទប់ស្កាត់សកម្មភាពបំផ្លាញគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ឬសកម្មភាពអ្នកប្រើប្រាស់ដែលក្លែងបន្លំអតិថិជន។
- ទាក់ទងនិងដោះស្រាយអតិថិជនក្នុងករណីពិសេស
- កុំប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនក្រៅពីគោលបំណងបញ្ជាក់និងទាក់ទងសកម្មភាពដែលទាក់ទងនៅគេហទំព័រ ទស្សនិកជនហ្គេន.
ក្នុងករណីមានតម្រូវការផ្នែកច្បាប់៖ យើងទទួលខុសត្រូវក្នុងការសហការជាមួយការផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដល់អតិថិជនតាមការស្នើសុំពីភ្នាក់ងារយុត្តិធម៌រួមមាន៖ ភាពត្រឹមត្រូវតុលាការការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសទាក់ទងនឹងការរំលោភបំពានច្បាប់ជាក់លាក់របស់អតិថិជន។ លើសពីនេះទៀតគ្មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិសម្របសម្រួលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនឡើយ។

3. ពេលវេលាផ្ទុកព័ត៌មាន

- ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជននឹងត្រូវរក្សាទុករហូតដល់មានការស្នើសុំលុបចោល។ នៅសល់ក្នុងករណីទាំងអស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជននឹងត្រូវបានរក្សាទុកជាការសម្ងាត់នៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់គេហទំព័រ។ ក្នុងករណីដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាការក្លែងបន្លំរំលោភបទបញ្ជារឺមិនមានអន្តរកម្មចូលក្នុងរយៈពេល ៦ ខែព័ត៌មានបែបនេះនឹងត្រូវលុបចោល។

បុគ្គលឬអង្គការដែលមានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាន

ព័ត៌មានដែលយើងស្នើសុំដល់អតិថិជនក្នុងអំឡុងពេលពិគ្រោះយោបល់និងការបញ្ជាទិញនឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់វិសាលភាពនៃធាតុទី ២ នៃគោលការណ៍នេះ។ រួមបញ្ចូលការគាំទ្ររបស់អតិថិជននិងការផ្តល់ជូនអាជ្ញាធរនៅពេលចាំបាច់។
លើសពីនេះទៀតព័ត៌មាននឹងមិនត្រូវបានបង្ហាញដល់ភាគីទីបីណាមួយឡើយបើគ្មានការយល់ព្រមពីអតិថិជន។

5. អាស័យដ្ឋានរបស់អង្គភាពដែលប្រមូលនិងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ព័តមានទំនាក់ទំនង:

ក្រុមហ៊ុនវៀតណាម៖ ក្រុមហ៊ុន AudienceGain Marketing And Services Company Limited
អាស័យដ្ឋានៈទេ ១៩ ង្វៀនត្រៃសង្កាត់ឃួងទ្រុងសង្កាត់ថាញ់សុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាម

អ៊ីមែល៖ contact@audiencegain.net
ទូរស័ព្ទ: 070.444.6666

6. មធ្យោបាយនិងឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការចូលមើលនិងកែទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។

- អតិថិជនអាចផ្ញើសំណើរមកកាន់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានជំនួយក្នុងការត្រួតពិនិត្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកែឬលុបចោលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។
- អតិថិជនមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្តឹងអំពីការលាតត្រដាងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់ភាគីទីបីទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃគេហទំព័រ។ នៅពេលទទួលបានចម្លើយទាំងនេះយើងនឹងបញ្ជាក់ព័ត៌មានត្រូវតែទទួលខុសត្រូវក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះហេតុផលនិងណែនាំសមាជិកឱ្យស្តារនិងធានាព័ត៌មាន។
អ៊ីមែល៖ contact@audiencegain.net

7. ការប្តេជ្ញាចិត្តការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន

- ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជននៅលើគេហទំព័រប្តេជ្ញារក្សាការសម្ងាត់បំផុតយោងតាមគោលការណ៍ការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានកំណត់។ ការប្រមូលនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានអតិថិជនអាចអនុវត្តបានលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីអតិថិជននោះលើកលែងតែមានការផ្តល់ជូនដោយច្បាប់។
យើងប្រើកម្មវិធីសុវត្ថភាពស្រទាប់ (SSL) ដើម្បីការពារព័ត៌មានអតិថិជនក្នុងកំឡុងពេលផ្ទេរទិន្នន័យដោយការអ៊ិនគ្រីបព័ត៌មានដែលអ្នកបញ្ចូល។
- អតិថិជនទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារខ្លួនពីការទទួលបានព័ត៌មានអំពីលេខសម្ងាត់នៅពេលចែករំលែកកុំព្យូទ័រជាមួយមនុស្សជាច្រើន។ នៅពេលនោះអតិថិជនត្រូវតែប្រាកដថាបានចាកចេញពីគណនីបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង
- យើងប្តេជ្ញាចិត្តមិនបង្ហាញព័ត៌មានអតិថិជនដោយចេតនាមិនលក់ឬចែករំលែកព័ត៌មានសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម។
គោលការណ៍សុវត្ថិភាពព័ត៌មានអតិថិជនត្រូវបានអនុវត្តតែលើគេហទំព័ររបស់យើងប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនរួមបញ្ចូលឬទាក់ទងជាមួយភាគីទីបីផ្សេងទៀតដើម្បីដាក់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬមានតំណភ្ជាប់នៅគេហទំព័រទេ។
- ក្នុងករណីដែលម៉ាស៊ីនបម្រើព័ត៌មានត្រូវបានវាយប្រហារដោយក្រុមហេគឃ័រដែលបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ទិន្នន័យអតិថិជនយើងនឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតឱ្យចាត់វិធានការនិងជូនដំណឹងដល់អតិថិជនឱ្យបានឆាប់។ ត្រូវបានគេស្គាល់។
- គណៈគ្រប់គ្រងតម្រូវឱ្យបុគ្គលទាំងអស់ត្រូវទាក់ទងផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដូចជា៖ ឈ្មោះពេញលេខទូរស័ព្ទអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ៊ីមែលព័ត៌មានបង់ប្រាក់និងទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពសុចរិតនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានខាងលើ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនទទួលខុសត្រូវនិងដោះស្រាយរាល់បណ្តឹងដែលទាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍របស់អតិថិជននោះទេប្រសិនបើខ្លួនគិតថារាល់ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូននៅក្នុងការចុះឈ្មោះដំបូងមិនត្រឹមត្រូវ។

យន្តការទទួលនិងដោះស្រាយបណ្តឹងទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

នៅពេលអតិថិជនបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមកយើងអតិថិជនបានយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌដែលយើងបានគូសបញ្ជាក់ខាងលើយើងប្តេជ្ញាការពារភាពឯកជនរបស់អតិថិជនតាមមធ្យោបាយដែលអាចធ្វើទៅបាន។ យើងប្រើប្រព័ន្ធអ៊ិនគ្រីបដើម្បីការពារព័ត៌មាននេះពីការទាញយកមកវិញការប្រើប្រាស់ឬផ្សព្វផ្សាយ។
យើងក៏សូមផ្តល់អនុសាសន៍ផងដែរថាអតិថិជនត្រូវរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់ទាក់ទងនឹងលេខសម្ងាត់របស់ពួកគេហើយមិនត្រូវចែករំលែកជាមួយអ្នកដទៃឡើយ។
ក្នុងករណីមានមតិយោបល់របស់អតិថិជនលើការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទុយនឹងគោលបំណងដែលបានចែងយើងនឹងបន្តជំហានដូចខាងក្រោម៖

ជំហានទី ១៖ អតិថិជនផ្ញើមតិយោបល់លើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានផ្ទុយនឹងគោលបំណងដែលបានចែង។
ជំហានទី ២ នាយកដ្ឋានថែទាំអតិថិជនទទួលនិងដោះស្រាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ។
ជំហានទី ៣ ក្នុងករណីដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានយើងនឹងចេញឱ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីស្នើសុំការដោះស្រាយ។
យើងស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះមតិ ទំនាក់ទំនង និងមតិកែលម្អពីអតិថិជនអំពី "គោលការណ៍ឯកជនភាព" នេះ។ ប្រសិនបើអតិថិជនមានចម្ងល់ផ្សេងៗ សូមទាក់ទង Email: contact@audiencegain.net។