Fase 1: Å ha lidenskap og mot

Trinn 2: Å ha mål

Trinn 3: Å ha en kanal

Avanserte tips