A doni të blini komente të TripAdvisor për të rritur reputacionin dhe të ardhurat e hotelit, restorantit apo destinacionit turistik? AudienceGain do t'ju prezantojë me faqet e internetit më të mira për të blerë komente të TripAdvisor në internet në këtë artikull. Do të mësoni të mirat dhe të këqijat e çdo faqeje, si dhe si të zgjidhni atë të duhurin për nevojat dhe buxhetin tuaj.

1. 15 Faqja më e mirë për të blerë komente nga TripAdvisor

PËRGJIGJE TË SHPEJTË:

Sipas testit tim të pavarur, faqja më e mirë për të blerë komente nga TripAdvisor është AudienceGain.net.

Marrja e komenteve të vërteta të TripAdvisor mund të jetë sfiduese sepse duhen vite punë të palodhur për të ndërtuar një reputacion dhe shumë individë mund të ndihen të dekurajuar për shkak të përpjekjeve të përfshira.

Si mund ta trajtoni problemin e marrjes së komenteve të TripAdvisor?

Një zgjidhje është që Vlerësime të TripAdvisor blini nga faqet e internetit me reputacion që ofrojnë këtë shërbim.

Ne vlerësuam plotësisht mbi 27 platforma që ofrojnë komente dhe kuruam një listë të 7 faqeve kryesore të internetit më poshtë.

Sigurisht, këtu janë 7 faqet më të mira për të blerë komente në TripAdvisor, me Audiencegain.net që është zgjedhja kryesore.

1.1. Fitimi i Audiencës

Shërbimi i blerjes së Audience Gain në TripAdvisor është zgjidhja perfekte për të rritur besueshmërinë dhe reputacionin e biznesit tuaj në faqen e njohur të rishikimeve të udhëtimit – TripAdvisor. Me ne, ju mund të mbledhni shpejt komente pozitive, të krijoni besim me klientët dhe të krijoni konkurrencë në tregun e udhëtimeve. 

Le t'ju ndihmojmë të krijoni një imazh pozitiv dhe t'ju shoqërojmë në rrugëtimin tuaj të zhvillimit të biznesit. Për të demonstruar efektivitetin e Blini komente të TripAdvisor shërbimi, le të hedhim një vështrim në disa imazhe reagimesh nga klientët që kanë përdorur këtë shërbim:

✅Pro:

– Tërheq turistët me lehtësi pasi ata që vizitojnë një hotel apo restorant me katër ose më shumë yje janë më të prirur të qëndrojnë atje.

– Modeli dhe marka juaj e biznesit do të jenë të lidhura fort me përmbajtjen e rishikimit.

– Rritni vlerësimin e hotelit tuaj në TripAdvisor.

– Krijoni ose rifitoni shpejt reputacionin e hotelit tuaj.

– Në TripAdvisor, nuk ka asnjë rrezik të mundshëm për markën tuaj.

– Profilet autentike të përdoruesve të vlerësuesve të cilësisë.

– Premtimi për zëvendësim brenda dyzet e pesë ditëve.

- Mbështetje e ofruar vazhdimisht.

❌Kundër

– Nuk ka të meta që kërkojnë rregullim.

blej komente të tripadvisor

Audience Gain është vendi për të blerë komentet në TripAdvisor

1.2. PërdorniViral

Përdoruesit e vërtetë me llogari aktive të TripAdvisor shesin komentet e tyre në këtë faqe interneti. Vlerësime pozitive dhe me pesë yje do të lihen për ju. Forbes dhe HuffPost e kanë renditur UseViral si vendin më të mirë për të blerë komente në TripAdvisor. 

✅Pro:

– Komentet aktuale në TripAdvisor

- Reagime të shkëlqyera (gjithsej pesë yje).

– Premtim 100% për kthimin e parave.

❌Kundër

– Ata nuk marrin pagesa në Bitcoin.

blej komente të tripadvisor

Blerja e komenteve të TripAdvisor mund të rrisë gjithashtu praninë tuaj në internet

1.3. Blini Real Media

Vlerësimet pozitive dhe të verifikuara të TripAdvisor mund të blihen nga Buy Real Media, së bashku me ndihmën për aspekte të tjera të drejtimit të një biznesi në internet. Ju mund të mbështeteni te një grup specialistësh të marketingut të mediave sociale për të dhënë informacione përkatëse dhe jo vetëm vlerësime të rastësishme kur punoni me ta.

✅Pro:

– Merr blej komentet e TripAdvisor fiverr.

– Burimet më të përdorura për rishikimet e udhëtimeve.

– Për rivalët tuaj, mund të blini edhe komente fiktive të TripAdvisor.

❌Kundër

– Biznes mjaft i ri.

blej komente të tripadvisor

Për të siguruar komunikimin e tyre, ata ofrojnë një garanci për kthimin e parave

1.4. Mister mediatik

Media Mister ka një pjesë të madhe të njohurive të industrisë dhe një zotërim të thellë të kërkesave të konsumatorëve të saj, duke i bërë ata një opsion të besueshëm për të blerë komente në TripAdvisor. Media Mister mund t'ju ndihmojë të rritni praninë e kompanisë tuaj në internet në disa platforma të mediave sociale menjëherë.

✅Pro:

– Merrni komente të lira të TripAdvisor në internet.

– Merrni shpejt më shumë komente në TripAdvisor.

– Rritni reputacionin e kompanisë suaj në internet.

❌Kundër

– Nuk ka asnjë provë pa kosto.

blej komente të tripadvisor

Media Mister ofron çmime të niveleve dhe shërbim të besueshëm ndaj klientit

1.5. Rishikimi Rose

Rose Review është një uebsajt që ju ndihmon të përmirësoni reputacionin tuaj në internet duke ofruar komente të vërteta dhe emocionuese të TripAdvisor. Kjo organizatë është një alternativë e mirë për njerëzit me një buxhet të ngushtë, sepse ato ofrojnë çmime relativisht më të ulëta se ofruesit e tjerë.

✅Pro:

– Në çast blini komente të TripAdvisor.

– Vetëm vlerësimet pozitive do të forcojnë reputacionin tuaj tashmë të fortë.

– Blerja e komenteve kushton vetëm disa dollarë.

❌Kundër

– Jo në bisedë në kohë reale.

1.6. GetAFollower

Pa tërhequr shumë vëmendjen e publikut, GetAFollower është një kompani e re që po përpiqet të rrisë besueshmërinë e saj. Synimi i vlerësimeve dhe vlerësimeve përkatëse nga njerëz që me siguri do të bëjnë biznes me kompaninë në të ardhmen është pjesë e strategjisë së tyre të angazhimit.

✅Pro:

– Blerja e komenteve të TripAdvisor në këtë faqe interneti është e thjeshtë.

– Asnjë përmbledhje e rreme.

– Merrni komente të lira të TripAdvisor.

❌Kundër

– Mënyra të kufizuara për të paguar.

blej rishikimin e tripadvisor

Klientët mund të kontaktojnë me ta menjëherë nëse kanë ndonjë problem me veçoritë

1.7. ACCFarm

ACCFarm është një faqe interneti e specializuar në ofrimin e shërbimeve në lidhje me rrjetet sociale, duke përfshirë komentet e TripAdvisor. ACCFarm mund t'ju ndihmojë të rrisni reputacionin tuaj në TripAdvisor duke ofruar komente cilësore, çmime të drejta dhe shërbim të përkushtuar ndaj klientit.

✅Pro:

– Shqyrtimet e tyre fillojnë me vetëm 25.99 dollarë, gjë që është e mrekullueshme nëse doni të rrisni reputacionin tuaj në TripAdvisor.

– Vlerësimet e tyre mund të postohen manualisht dhe ata do të përdorin llogari që duken origjinale.

– ACCFarm ka një shkallë suksesi 99%, dhe ata kanë shërbim ndaj klientit 24/7.

❌Kundër

– ACCFarm nuk jep detaje rreth burimit të rishikimeve të tyre në TripAdvisor.

rishikimet e tripadvisor blej

Përdoruesit mund të blejnë markën e rishikimit të TripAdvisor në ACCFarm

1.8. Fondi i Rishikimeve

Fondi i Rishikimeve është një tjetër opsion i mirë nëse po përpiqeni të blini komente me një buxhet të kufizuar, pasi ato ofrojnë çmime të arsyeshme duke filluar nga 100 dollarë dhe shkojnë deri në 900 dollarë. Një nga pikat e forta të Fondit të Rishikimeve është përkushtimi i tij për të siguruar 100% kënaqësinë e klientit. Kjo do të thotë se ata do të sigurojnë që ju të jeni të kënaqur me shërbimet e tyre.

✅Pro:

– Fondi i Rishikimeve merr përsipër që të gjitha të dhënat që ofron janë të plota dhe gjithëpërfshirëse.

– Nëse ka ndonjë problem me komentet që blini nga Fondi i Rishikimeve, ata janë 100% të përkushtuar për t'i zëvendësuar ato.

– Fondi i Rishikimeve nuk përdor robotë të rremë.

❌Kundër

– Edhe pse ata fokusohen në SHBA, Australi dhe MB, kjo mund t'i bëjë ato të papërshtatshme për bizneset që janë ndërkombëtare ose të fokusuara në tregje të tjera.

1.9. Përforcues SMM

Një nga kompanitë më të larta dhe të besueshme që ofron komente të TripAdvisor është SMM Boosters. Ata po ofrojnë çmimet më të ulëta për rishikimet cilësore të TripAdvisor në SHBA, MB, AU, CA dhe në mbarë botën. Ata gjithashtu ofrojnë një garanci 100% të kthimit të parave. Kërkesa e tyre e vetme është të ofrojnë shërbime të besueshme dhe me cilësi të lartë për të kënaqur klientët. 

✅Pro:

– Përmbushja e plotë është e garantuar.

– Profilet e përfunduara plotësisht.

– Premtimi i plotë i rikuperimit (brenda 30 ditëve).

– Profilet aktive dhe llogaritë e verifikuara përmes telefonit ose emailit.

– Fotografitë e sakta të bashkangjitura në llogari.

– Pa rënie dhe manuale.

❌Kundër

– Deri më tani, nuk ka asnjë veçori të bisedës live.

rishikimet e tripadvisor blej

SMM Boosters ndihmojnë në shmangien e blerjes së komenteve të rreme të TripAdvisor

1.10. AppSally

Kjo faqe interneti ofron shërbime për blini komente të TripAdvisor në faqen e njohur të udhëtimeve TripAdvisor. Gjëja më e mirë për AppSally është se ofron një gamë të gjerë paketash shërbimesh me kosto të përballueshme dhe të personalizueshme, duke filluar nga 5 deri në 1000 komente.

✅Pro:

– Nëse diçka shkon keq ose numri i synuar i komenteve nuk arrihet, ekziston një politikë rimbursimi.

– Kujdesi ndaj klientit është i disponueshëm me telefon, email dhe bisedë në internet gjatë gjithë kohës.

– Legjitimiteti dhe cilësia e rishikimeve kanë prioritet dhe nuk përdoren as softuer të automatizuar dhe as llogari të rreme.

❌Kundër

– Nëse dikush e merr vesh, llogaria juaj mund të mbyllet ose fshihet.

blej komente të tripadvisor

Një numër i madh i konsumatorëve të lumtur japin vlerësime të favorshme

1.11. SK IT Solution BD

Një faqe interneti e quajtur SK IT Solution BD ofron komente nga TripAdvisor. Krijimi dhe mbikëqyrja e rishikimeve nga llogari autentike dhe të besueshme është fusha e tyre e ekspertizës. SK IT Solution BD mund t'ju ndihmojë në përmirësimin e reputacionit të kompanisë suaj në TripAdvisor.

✅Pro:

– Siguri e plotë.

– Foto origjinale me ID të bashkangjitur.

– Jo një bot i rremë.

– Vlerësime me një yll nga përdorues të vërtetë, aktivë.

– Bio e verifikuar me numër dhe foto.

❌Kundër

– Disa shërbime mund të kenë çmime më të shtrenjta.

blej komente të tripadvisor

Blerja e komenteve të TripAdvisor nga SK IT Solution BD do t'ju ndihmojë të merrni më shumë klientë

1.12. Blini Pvaaccounts në SHBA

Buypvaaccountsusa.com ofron shërbime për blerjen e llogarive PVA (Phone Verified Accounts) në TripAdvisor, të cilat përdoren për të gjeneruar komente. Kjo është një mënyrë për të rritur numrin e komenteve dhe reputacionin në faqen e internetit.

✅Pro:

– Shqyrtimet janë 100% të sigurta dhe të sigurta.

– Profili superior.

– Komentet aktuale të përdoruesve.

– Shqyrtime të përhershme: 99.9%.

– Garanci gjatë riparimit.

– Vështrim i përgjithshëm i SHBA.

– Mund t'u dërgoni atyre tekste ose komente.

❌Kundër

– Ky shërbim nuk gjeneron komente nga llogaritë reale, të cilat mund të mos jenë të përshtatshme për bizneset që duan të ruajnë integritetin në TripAdvisor.

blini komente në tripadvisor

Bleni komentet e TripAdvisor nga llogaria PVA për të rritur reputacionin

1.13. Monixel

Monixel ofron shërbime të blerjes së rishikimeve të TripAdvisor, duke gjeneruar komente pozitive nga llogari reale dhe të besueshme për të përmirësuar reputacionin e biznesit.

✅Pro:

- Rishikimet e HQ për të zgjeruar audiencën tuaj.

– Llogaritë me një foto realiste të bashkangjitur.

– Strategjitë e sigurta të marketingut.

– Pa rënie dhe manuale.

– Procedurë e thjeshtë e porositjes.

- Premtimi i plotë i rimëkëmbjes.

– Erdhi pas dy-tre ditësh.

❌Kundër

– Mund të perceptohet si i pandershëm dhe jo transparent.

blej komente tripadvisor fiverr

Blini komentet e TripAdvisor në mënyrë anonime përmes faqes së internetit Monixel

1.14. Bleni Shërbimet e SHBA

Ju keni arritur te shitësi i përsosur nëse po kërkoni të blini komente të TripAdvisor. Ata ofrojnë shërbime profesionale të shitjes së rishikimeve të TripAdvisor në të gjithë botën. Shkrimtarët profesionistë të recensioneve hartojnë secilin nga vlerësimet tona dhe profilet e tyre janë krijuar për t'iu ngjajnë atyre të klientëve aktualë. 

✅Pro:

– Ofrohet një garanci 100% e kënaqësisë.

– Ekzaminoni profilin e përfunduar të klientit.

– Çdo rishikim, instalim dhe vërejtje vjen nga një profil i veçantë.

– Çdo profil bëhet ose vërtetohet duke përdorur një adresë të veçantë emaili.

– Ekzaminimi manual.

– Ndihmë e pafund për klientët.

- Transporti i përshpejtuar.

– Kosto e arsyeshme.

– Jo një bot i rremë.

❌Kundër

– Mungesa e mbështetjes së bisedës në internet.

blej komente të tripadvisor

Ato ofrojnë rishikime të shërbimeve të udhëtimit nga burime vendase dhe të huaja

1.15. SidesMedia

Kjo faqe interneti ofron komente autentike të TripAdvisor të shkruara nga njerëz aktualë. Këta klientë do të lënë vlerësime pozitive, me pesë yje në faqen e kompanisë suaj. TechCrunch dhe Yahoo Finance të dy renditën SidesMedia si burimin më të madh për blini komente të TripAdvisor.

✅Pro:

– Vlerësime të sakta të TripAdvisor

– Përdorues aktivë të TripAdvisor.

– Premtim 100% për kthimin e parave.

❌Kundër

– Nuk ka provë falas.

blej komente të tripadvisor

Do të ketë disa mënyra që ju të paguani edhe SidesMedia

Lexo më shumë: Blini Google Reviews Pozitive & 5 Yje | 10 faqet më të mira të sigurta

2. Çfarë është TripAdvisor Reviews

Rishikimet e TripAdvisor, me origjinë nga vende të ndryshme, duke përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara, Francën dhe Gjermaninë, kanë ndikim të rëndësishëm në reputacionin e biznesit tuaj në internet. Këto rishikime mund të përmirësojnë ose dëmtojnë imazhin e markës suaj, duke i bërë ato vendimtare për klientët e mundshëm. Kur përballeni me komente negative, është thelbësore të ndërmerrni veprime për të ruajtur besueshmërinë tuaj. 

Pranimi i vlerësimeve pozitive mund të nxisë besnikërinë e klientit dhe mundësitë e ardhshme të biznesit. Ndërsa 95% e klientëve i shohin komentet e TripAdvisor si rekomandime personale, shfrytëzimi i kësaj platforme është një mënyrë e fuqishme për të tërhequr dhe mbajtur klientët, duke forcuar përfundimisht biznesin tuaj.

blej komente të tripadvisor

Ju mund të blini komente të TripAdvisor në AudienceGain

Lexo më shumë: Si funksionon Tripadvisor | Modeli i biznesit të Tripadvisor

3. Pse ju nevojitet Review TripAdvisor?

Ju ndoshta jeni të vetëdijshëm se TripAdvisor është i njohur globalisht si një nga platformat më të spikatura të rishikimeve, duke fituar besim nga individë në mbarë botën. Le të thellohemi në 5 arsye bindëse pse duhet të konsideroni të eksploroni këtë shërbim të ofruar nga Audiencegain.

3.1. Shqyrtimet e TripAdvisor ndikojnë në reputacionin tuaj të hotelit

Reputacioni i pronës suaj ndikohet si nga blerja e komenteve të TripAdvisor ashtu edhe nga mënyra se si u përgjigjeni atyre. Nëse thjesht kopjoni dhe ngjisni komente ose nuk gjeni kohë për t'u treguar miqve se kujdeseni për ta, reputacioni i hotelit tuaj do të vuajë pasi ai do të duket si indiferent ose i paaftë.

3 .2. Rritni reputacionin tuaj

Blini komente të TripAdvisor është një mënyrë e shkëlqyer për të rritur markën dhe klientelën tuaj. Kjo do të rrisë dukshmërinë tuaj dhe do të japë përshtypjen se kompania juaj është më e besueshme kur klientët vizitojnë TripAdvisor dhe shohin se sa e vlerësuar është kompania juaj në këtë sektor. Gjithashtu do t'ju mundësojë të konkurroni me sukses.

si të blini komente të tripadvisor Tripadvisor është platforma më e madhe e udhëtimeve në botë dhe besohet nga shumë njerëz

3.3. Numri i komenteve ndikon në pozicionimin tuaj konkurrues

Nëse prona juaj merr vlerësime më të favorshme në përgjithësi, renditja e saj në TripAdvisor do të rritet. Sasia e klientëve të mundshëm që tërheqni përcaktohet nga vlerësimi juaj në TripAdvisor. Studimet tregojnë se kur përdoruesit shfletojnë një faqe interneti të TripAdvisor, ata rrallë kalojnë faqen e parë të 30 listimeve dhe zakonisht marrin parasysh 5 komentet kryesore.

3.4. Jepni informacione shërbimi për restorantet dhe hotelet

Kur udhëtojnë, njerëzit kërkojnë më shumë sesa thjesht një vend për të fjetur. Ata po kërkojnë gjithashtu zonën për aktivitete argëtuese. Pa e ditur ju, probabiliteti që një turist të rezervojë një dhomë në një hotel me katër yje ose më të lartë është tre herë më i madh se probabiliteti i një hoteli me vlerësim më të vogël se katër yje? 

Vlerësimet pozitive të TripAdvisor mund t'i joshin klientët që të vizitojnë biznesin tuaj. Është thelbësore t'u ofrohen klientëve shërbime të jashtëzakonshme që nga momenti kur ata mbërrijnë në institucionin tuaj, përveç vlerësimeve të shkëlqyera të TripAdvisor. Bëjeni vizitën më të paharrueshme duke i kushtuar vëmendje të veçantë detajeve.

3.5. Referenca kryesore për udhëtarët

Njerëzit gjithmonë kontrollojnë komentet e TripAdvisor përpara se të bëjnë rezervime për hotele, atraksione, paketa pushimesh, restorante dhe shërbime të tjera. TripAdvisor është një burim i vlefshëm nga i cili mund të mbështeten turistët gjatë nisjes së aventurave të tyre. Ai është udhëzuesi më gjithëpërfshirës dhe i detajuar i udhëtimit, që ofron informacion mbi destinacionet anembanë globit, duke përfshirë vendet për të qëndruar, gjërat për të parë, vendet për të ngrënë dhe shumë më tepër.

Lexo më shumë: Si të shkruani komente në Tripadvisor? Udhëzuesi kryesor për udhëtarët

4. Pyetjet e bëra më shpesh

Në këtë seksion, AudienceGain do të përqendrohet në përgjigjet e pyetjeve më të zakonshme që përdoruesit bëjnë shpesh se si të blejnë komente në TripAdvisor. Bashkohuni me ne për të eksploruar dhe mësuar më shumë rreth këtij informacioni të rëndësishëm!

4.1. A mund të blej komente të TripAdvisor në vendin tim?

absolutisht! Në AudienceGain, ne ofrojmë një zgjidhje të përshtatshme për blerjen e komenteve pozitive jo vetëm për SHBA, por edhe për vende të ndryshme anembanë globit. 

AudienceGain ofron një zgjidhje globale për të blerë komente negative të TripAdvisor, duke ofruar një sërë përfitimesh, duke përfshirë rritjen e besueshmërisë, kursimin e kostos dhe kohës dhe opsionet e personalizuara për të përmbushur kërkesat tuaja unike. Le t'ju ndihmojmë të rritni prezencën dhe reputacionin tuaj në internet sot!

4.2. A është i besueshëm TripAdvisor?

Po, ata janë akuzuar herë pas here se janë tepër të butë kur bëhet fjalë për lejimin e rishikimeve të rreme në faqen e tyre të internetit, por kjo është një çështje me të cilën përballen shumë firma udhëtimi anembanë globit! 

TripAdvisor mund t'i besohet po aq për krahasimet e hoteleve dhe çmimeve si shumë uebsajte të tjera kryesore, sepse ka qenë në biznes për një kohë kaq të gjatë. Ato janë ndër kompanitë më të njohura në botë të tregtisë elektronike të udhëtimeve.

4.3. A është e mundur të blini komente në TripAdvisor sipas datës?

Për të sqaruar, TripAdvisor u ofron përdoruesve mundësinë për të renditur komentet sipas datës ose vlerësimit për të përshtatur më mirë përvojën e tyre të kërkimit.

Si parazgjedhje, komentet zakonisht shfaqen nga më të fundit tek më të vjetrat në gjuhën që korrespondon me domenin e zgjedhur. 

Për shembull: Nëse jeni duke përdorur www.TripAdvisor.com, në fillim do të gjeni komentet më të fundit në anglisht. Megjithatë, në www.TripAdvisor.it do të kenë prioritet rishikimet më të fundit në italisht.

Nëse dëshironi të rregulloni rendin në të cilin shfaqen komentet, mund ta bëni këtë duke klikuar në opsionet "Data" ose "Vlerësimi" pranë "Komentet e renditura sipas" për të zgjedhur porosinë tuaj të preferuar. Ju gjithashtu mund të zgjidhni gjuhën tuaj të preferuar për rishikimet. Këto opsione filtrimi mund të gjenden pikërisht mbi rishikimin e parë në faqe.

4.4. Rëndësia e blerjes së komenteve të TripAdvisor

Kur konsumatori juaj lë një përmbledhje të akomodimit tuaj në mediat sociale, veçanërisht nëse ka një numër të konsiderueshëm ndjekësish, kjo do të ndikojë ndjeshëm në renditjen tuaj në Google. Përveç kësaj, pasja e shumë komenteve të TripAdvisor do të rrisë renditjen tuaj në Google dhe do të përmirësojë dukshmërinë tuaj të internetit në përgjithësi, pavarësisht se kush i dërgon ato.

Kjo nënkupton që shanset tuaja për të pasur një biznes në internet që të ketë sukses janë më të larta sa më shumë vlerësime të TripAdvisor ka organizata juaj.

4.5. A do të më kursejnë kohë komentet e TripAdvisor?

Po, blerja e aplikacionit të rishikimeve të TripAdvisor mund t'ju kursejë kohë kur planifikoni udhëtimet tuaja. Duke kontrolluar komentet dhe vlerësimet në TripAdvisor, ju mund të vlerësoni shpejt cilësinë e akomodimeve, restoranteve dhe atraksioneve pa pasur nevojë të bëni kërkime të gjera. Kjo mund të thjeshtojë procesin tuaj të vendimmarrjes dhe t'ju ndihmojë të bëni zgjedhje të informuara që përputhen me preferencat tuaja.

Artikujt Related:

- Bleni Rishikimet e Trustpilot në internet – Rishikim pozitiv dhe 5 yje

- Blej Siteabber Rishikimet | Zgjidhja e renditjes së biznesit

Në përfundim, blini komente të TripAdvisor at Fitimi i audiencës mund të rrisë besueshmërinë dhe dukshmërinë tuaj në një nga platformat më të mëdha të udhëtimit në botë. Kur përdoret me përgjegjësi, blerja e komenteve në TripAdvisor mund të jetë një mjet i vlefshëm në arsenalin tuaj për të ndihmuar biznesin tuaj të lulëzojë në botën konkurruese të udhëtimit dhe mikpritjes në internet.